synliggörande och opinionsbildning

Idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Synliggörande är en viktig del i Posithiva Gruppens arbete för att minska stigmatisering samt motverka fördomar som baseras på okunskap och rädsla.
I det utåtriktade arbetet ingår informationsinsatser om hiv för att öka kunskapen i samhället. Vi erbjuder bland annat föreläsningar och workshops med erfarna föreläsare som själva lever med hiv. Vi genomför även kampanjer riktade till allmänheten. 
Posithiva Gruppen samarbetar med organisationer, kommuner och landsting i olika frågor och arrangemang med målet att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Besök gärna smittfri.se för att uppdatera dina kunskaper om hiv och se vår senaste informationsinsats. 

 

Här nedan kan du se våra filmer

Att leva och åldras med hiv

Ung med hiv