Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv är – som namnet antyder – ett nätverk för hivpositiva kvinnor. Nätverkets
syfte är att sprida kunskap inom målgruppen, men också till samhället i övrigt. Alla kvinnor som önskar öka sin egen eller

samhällets kunskap om hiv, är välkomna att aktivt delta i nätverket.

Läs mer på www.kunskapsnatverk.se