I föreningslokalen

Vår föreningslokal finns på Tjurbergsgatan 29 på Södermalm i Stockholm. Här har vi öppet onsdagar och fredagar, samt vid högtider eller andra speciella tillfällen. Utöver det anordnar vi föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter i lokalen. 
Personalen i lokalen är personer som själva lever med hiv, att samtala samt vara ett ”lyssnande öra” är en viktig del i deras arbete.
Läs mer om kommande evenemang i föreningslokalen under På gång.

Onsdagsmiddagarna är en uppskattad och viktig del av Posithiva Gruppens verksamhet i föreningslokalen. Den har arrangerats under många år och är välbesökt.
Middagen kostar 40 kronor och serveras mellan kl 18.00 och 20.00.
Vi håller öppet kl 18.00 - 24.00.

Öppet för hivpositiva män som har sex med män.
 

På fredagar håller Posithiva Gruppen öppet för alla som lever med hiv. Här erbjuds möjlighet att träffa andra som lever med hiv, umgås och ha trevligt.
Vi håller öppet kl 18.00 - 24.00.
 
Öppet för alla som lever med hiv, oavsett kön, med närstående.

Fredag 22 och 29 december är lokalen stängd pga flytt.