Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31
Ung & Hiv

FÖR DIG MELLAN 18 OCH 30 ÅR
 

Ung & Hiv är en grupp för personer mellan 18 och 30 år som lever med hiv. Till Ung & Hiv är du som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning välkommen.
Gruppen träffas, pratar och hittar på aktiviteter tillsammans. De flesta aktiviteter hålls i Stockholmsområdet men för dig som bor i andra delar av Sverige bekostas resor. Ibland anordnar vi flerdagarsaktviviteter, som kan hållas på olika platser i landet, och då ingår resor och boende för alla deltagare.
Verksamheten bedrivs av organisationerna Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm.

Besök www.unghiv.se för att komma i kontakt med oss och se våra kommande aktiviteter.