Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

Ansökan

STÖDFONDENS ANSÖKNINGSREGLER
 

De kostnader som fonden kan lämna bidrag till ska ha till syfte att förbättra den sökandes livskvalitet. Bidraget ska ha till uppgift att lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar som har uppstått på grund av hivinfektion.

Bidrag kan bara sökas av den som ansökan avser, dvs ansökan kan inte göras av t.ex. kurator, läkare eller annan person.

 • Ansökan kan inte göras anonymt.
 • Ansökan kan enbart göras av msm (män som har sex med män).
 • Bidrag kan inte sökas i efterskott, dvs. kostnaden ska inte ha uppstått innan ansökan lämnas in.
 • Max en (1) ansökan per person och kalenderår.
 • Beviljat bidrag gäller endast 6 månader.
 • Beviljade bidrag betalas ut endast mot faktura eller kvitto.
 • Ansökan ska innehålla kostnadsförslag eller underlag.
 • Behovet av bidraget ska vara av engånskaraktär.


I ansökan ska framgå:

 • ändamål
 • sökt belopp
 • den sökandes ekonomiska situation
 • om bidrag även sökts hos andra fonder för samma ändamål


Bidragstagaren ska kunna styrka att sökt och beviljat bidrag används för sökt ändamål.Vid frågor, kontakta Stödfonden via Facebook eller stodfonden@posithivagruppen.se

 
HUR DU ANSÖKER

 

Stödfondens ansökningformulär 

Klicka här för att ladda ner formuläret. 

 


Stödfondens ansökningstider

Stödfonden behandlar ansökningar fyra gånger per år:

10 mars
10 juni
10 september
10 december

 

Ansökan ska ha inkommit före
kl 17.00 respektive ansöknings-dag för att behandlas.
Ansökningar inkomna senare behandlas nästa  ansökningsperiod.Ansökan skickas till:

Posithiva Gruppens Stödfond
Östermalmsgatan 5
114 24 Stockholm