Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

StödfondEN

På grund av psykiska, fysiska eller medicinska skäl måste många av oss vara helt eller delvis sjukskrivna. Sjukbidrag eller förtidspensioneringar är inte heller ovanligt. Detta kan leda till att den privata ekonomin försämras kraftigt. Genom bidrag ur Posithiva Gruppens stödfond kan hivpositiva män som har sex med män (msm) få en möjlighet att underlätta sin vardag.
Stödfonden är en egen organisation, skild från Posithiva Gruppen. Samtliga styrelsemedlemmar i fonden lever själva med hiv, de vet och förstår hur hivinfektionen kan skada den personliga ekonomin.

De kostnader som fonden kan lämna bidrag till ska vara av engånskaraktär och ha till syfte att förbättra individens livskvalitet. Bidraget ska ha till uppgift att lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar som har uppstått av hivinfektion. Bidrag kan lämnas för exempelvis hjälp i hemmet, alternativa behandlingsformer, utbildning etc. Kostnaden ska inte ha uppstått innan ansökan lämnas in.
Läs mer om ansökningsvillkor och hur du ansöker.


Kontakta fonden via stodfonden(at)posithivagruppen.se eller Facebook.

Alla hivpositiva män som har sex med män har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet och mailas till stodfonden@posithivagruppen.se alternativt lämnas eller postas till Posithiva Gruppens stödfond, Östermalmsgatan 5, 114 24 Stockholm.
 
Varmt välkommen!