Posithiva gruppens kansli

20151114_0176

SERGUEY SUAREZ
Verksamhetschef

Serguey har arbetat på Posithiva Gruppen sedan 2014. Han är väl insatt i hivfrågor och är även en av PGs föreläsare.

suarez(at)posithivagruppen.se

DSC_0102

RONJA SANNASDOTTER
Kommunikatör / Kanslist

Ronja arbetar med Posithiva Gruppens externa samt interna kommunikation. I hennes arbetsuppgifter ingår även en del administrativa göromål.

ronja.sannasdotter(at)posithivagruppen.se

DSC_0110

JOHANNE HOFFART
Projektledare / Administratör

Johanne arbetar som projektledare för projektet Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. I hennes arbetsuppgifter ingår även en del administrativa göromål.

johanne.hoffart(at)posithivagruppen.se

OLA STÅHLE
Föreläsare / Medlemsaktiviteter

Ola har arbetat på Posithiva Gruppen sedan 2006 och är en erfaren föreläsare väl insatt i hivfrågor. Han arbetar även med PGs medlemsaktiviteter.

ola.stahle(at)posithivagruppen.se