Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

posithiva gruppens stadgar

Utdrag ur stadgarna:

§ 1             NAMN
§ 1.1            Föreningens namn är Posithiva Gruppen (PG)

§ 2             VERKSAMHET OCH SYFTE
§ 2.1            Föreningens verksamhet är rikstäckande i Sverige med säte i Stockholm.
§ 2.2            Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av hivpositiva män som har sex med män.
§ 2.3            Föreningens syfte är att samla hivpositiva män som har sex med män till kontakt, utbildning och stärka kamratliga relationer till ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet.
§ 2.4            Föreningen ska arbeta för att tillgodose medlemmarnas intressen i samhället genom informativa insatser och på annat sätt synliggöra alla hivpositiva i samhället, motverka diskriminering samt sprida kunskap om hur det är att leva med hiv.
§ 2.5            Föreningen ska i sin verksamhet arbeta med hivprevention.

§ 3             MEDLEM
§ 3.1            Medlem
§ 3.1.1            Alla hivpositiva män som har sex med män.
§ 3.2            Stödjande medlem
§ 3.2.1            Enskild person, oavsett hivstatus, kön och sexualitet som stödjer föreningens verksamhet och syfte.
§ 3.2.2            Juridisk person som stödjer föreningens verksamhet och syfte.
§ 3.2.3            Stödjande medlem, får efter beslut av styrelsen, delta i arrangemang anordnade av föreningen.
§ 3.3            Hedersmedlem
§ 3.3.1            Som hedersmedlem kan enskild person, grupp eller juridisk person utses, oavsett hivstatus, kön eller sexualitet, som på ett särskilt utmärkande och förtjänstfullt sätt stödjer och/ eller arbetar för föreningens verksamhet och syfte.
§ 3.3.2            Årsmötet utser hedersmedlem efter förslag av styrelsen eller genom motion från enskild medlem.


Här kan du ladda ned stadgarna i sin helhet.

POSITHIVA GRUPPENS INKLUDERINGSPOLICY