Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

   
      POSITHIVA GRUPPEN ÄR EN PATIENTORGANISATION


       Vi erbjuder stöd, utbildning och mötesplatser för personer som lever med hiv.
      Vi arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten. 

 

loading...

Posithiva nyheter

FÅ POSITHIVA NYHETER DIREKT I DIN MAIL

EN FILM OM...

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

VI FINNS PÅ ÖSTERMALMSGATAN 5 I STOCKHOLM

Dagtid kan vi hjälpa dig som lever med hiv med:

  • Kontakt med myndigheter, tex Försäkringskassan. Ifyllning av blanketter, telefonsamtal m.m.
  • Formulera cv och personligt brev. 
  • Översättning till och från svenska, engelska och spanska. Andra språk på beställning.
  • Kontakt med läkare, kurator, psykolog, psykiatriker etc. Stöd kring hur du kan lyfta frågor som rör exempelvis informationsplikt och biverkningar. 
  • Information om hur olika samhällsfunktioner i Sverige är uppbyggda och fungerar. 

Vi anordnar regelbundet föreläsningar, kurser och sociala aktiviteter, såväl dagtid som kvällstid. 


Till Östermalmsgatan 5 tar man sig lättast med tunnelbana eller buss till Tekniska Högskolan alternativt Odenplan eller Rådmansgatan.

KOMMANDE AKTIVITETER

ORDINARIE ÖPPETTIDER

Mån, tis, tors
kl 13.00-17.00 

Öppet för alla som lever med hiv
 

Ons kl 14.00-22.00
Öppet för hivpositiva män som har sex med män

Fre kl 14.00-22.00
Öppet för alla som lever med hiv och närstående


Onsdagar serveras middag
kl 18.00-20.00 Pris: 20 kr
Fredagar bjuder vi på soppa
kl 18.00-20.00

2017

PGs ordförande, Thomas Winberg och Kunskapsnätverkets projektledare, Johanne Hoffart. PGs ordförande, Thomas Winberg och Kunskapsnätverkets projektledare, Johanne Hoffart.

Mellan den 25 och 27 oktober arrangerades den 16:e europeiska aidskonferensen i Milano. Posithiva Gruppens ordförande Thomas Winberg deltog, tillsammans med projektledaren och projektgruppen för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. På konferensen togs ett antal olika ämnen upp som             Posithiva Gruppen redan bevakar och arbetar med, bland annat sådant som rör hiv och åldrande, stigma och biverkningar. I följande korta referat har vi valt att lyfta tre av de mest aktuella ämnena: samsjuklighet, PrEP och Chemsex.

Samsjuklighet (co-morbidities)
Samsjuklighet, på engelska ”co-morbidities”, var ett viktigt tema på konferensen. Kort sammanfattat kan man säga att hivinfektion och antiretroviral behandling (ART) kan påverka hälsan på lång sikt, och att hivpositiva kan ha ökad risk för neurologisk funktionsnedsättning, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar och cancer.
   Under vintern kommer PG att undersöka närmare vad som finns av ny forskning kring dessa konkreta samsjukdomar, samt presentera rönen och deras betydelse för oss som lever med hiv.  
 
PrEP
Frågan om PrEP var högst aktuell på konferensen i Milano. Pre-exposure prophylaxis, PrEP, är ett hivläkemedel som tas preventivt, det vill säga man behandlar hivnegativa personer för att undvika att de får hiv. 
   Många pratade om situationen i Europa, och det visade sig att tillgänglighet och implementering av PrEP skiljer sig mycket mellan de olika länderna i Europa. Teymur Noori som representerade svenska ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) visade nedan bild under en presentation. I de mörkgröna länderna har PrEP formellt implementerats. I Sverige är PrEP godkänt som läkemedel och läkare kan skriva ut det, men eftersom det inte har beslutats hur kliniker ska ersättas för kostnaderna för PrEP så är tillgången på PrEP i Sverige fortfarande låg*.
 


Enligt en större studie genomförd på Hornet 2017, finns det många msm som tar PrEP även i länder där det inte har implementerats. Man såg att ungefär hälften av de som tog PrEP hade fått tag på PrEP via ”informella källor” såsom via vänner eller på internet. På senare tid har det dessutom dykt upp generiska versioner av PrEP från Indien, som enligt forskaren David van de Vijver (som bland annat forskar på kostnadseffektiviteten av PrEP) reducerar kostnaderna med 90%.

"Men varför ska vi som redan har hiv bry oss om PrEP?"
PGs ordförande Thomas Winberg menar att frågan om PrEP visst är angelägen för oss som lever med hiv.
   - Vi kan ha mer sex, bättre sex och sex utan rädsla.
Ökad tillgång till PrEP kan ändra inställningen till hivpositiva som potentiella sexpartners och partners. Fler personer skulle kanske vilja ha sex med hivpositiva om de på ett enklare och billigare sätt kan få och/eller ta PrEP i Sverige.
Den nyaste Hornet-undersökningen kring PrEP-användning visar att de som tar PrEP är mer nöjda med sitt sexliv än de som inte tar PrEP. Om man tar PrEP eller hivmedicin behöver ingen i den sexuella relationen oroa sig för den andras hivstatus eller virusmängd.
    - Det kan leda till att stigmat minskar – medvetenheten kring hiv ökar och hiv normaliseras, säger Thomas Winberg.
   De som tar PrEP gör ett aktivt val och kommer i processen att lära sig mer om hiv. Dessutom måste de som vill ha PrEP testa sig, och på det sättet minskar man stigma kring själva hivtestningen och det eventuella resultatet. Ju fler som tar PrEP eller får kunskap om hiv desto mer normaliserat blir det. 

Chemsex
På konferensen i Milano pratades det också om Chemsex, alltså användning av droger i samband med sex (främst GHB, mephedrone och crystal meth). Psykologen och folkhälsovetaren Adam Bourne pratade om Chemsex i England, och pekade på en studie från 2016 ** som visade att 21,9% av alla hivpositiva msm i England hade haft chemsex under de senaste fyra veckorna, och att motsvarande siffra för hivpositiva msm i London var hela 32,7%. Motsvarande siffra för hivnegativa msm i England var 6,6%. Man ser alltså en stor överrepresentation av hivpositiva msm bland de som engagerar sig i chemsex.
   Adam Bourne försökte nyansera den bild som många har av Chemsex, och han fokuserade på att man måste komma ihåg rollen som njutning har när man pratar om chemsex. Det pratas ofta om att msm har chemsex för att komma över internaliserad homofobi och skamkänslor kring hiv, men det som ofta är det centrala är att chemsex för många är det bästa sexet de någonsin haft. Detta faktum får inte undervärderas av vårdpersonal eller de som jobbar med hivprevention, konstaterade Bourne.
 
* Källa: RFSL - https://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/hiv/prep/
** Källa: Hickson et al. 2016: http://sigmaresearch.org.uk/files/GMSS-2014-State-of-Play.pdf
Andra källor: https://www.rcplondon.ac.uk/file/4793/download?token=f22pGK8s, Teymur Nooris presentation kring den nyaste Hornet/ECDC-enkäten under EACS Milano (2017-10-27). För mer info om motsvarande enkät från 2016, se: http://love.hornetapp.com/blog/2016/7/16/evidence-brief-on-european-prep-usage

Läs hela inlägget »
Etiketter: prep, chemsex, samsjuklighet
Projektledare för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, Johanne Hoffart framför entrén till konferensen. Projektledare för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, Johanne Hoffart framför entrén till konferensen.

Mellan den 24 och 27 oktober 2017 besöker PGs ordförande Thomas Winberg och projektgruppen bakom Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv Milano för att delta i den 16:e europeiska AIDS-konferensen. 

På onsdagen deltog de i en workshop arrangerad av WAVE, Women Against Viruses in Europe. På workshopen lyftes bland annat frågan om PrEP som en effektiv metod för att hindra spridningen av hiv. 

Professor i klinisk epidemiologi Sheena McCormack frågade sig om cART (kombinerad antiretroviral behandling) är ”tillräckligt”. Hennes svar var både ja och nej. Kanske är det tillräckligt när man möter ett serodiscordant par, dvs där den ena är hivpositiv och den andra hivnegativ, men det är inte tillräckligt som en folkhälsostrategi. För att lyckas på strategisk nivå behöver vi PrEP också, sa McCormack. 
Hon pratade också kort om kampanjerna kring Undetectable = Untransmittable (oupptäckbar = smittfri), och om hur den diskursen verkligen kan ändra människors bild av hiv. Men hon tycker inte att det är tillräckligt, eftersom det alltid kommer att finnas individer som faller ut mellan testerna, och också för att cART ännu inte är tillgänglig för alla. När det gäller PrEP för kvinnor kommenterade hon att det hela handlar om följsamhet, och sade att PrEP fungerar för kvinnor även om kvinnor behöver längre tid för att nå tillräckliga nivåer av skydd jämfört med män.

Läs hela inlägget »

Folkhälsomyndigheten bjuder in dig som lever med hiv att anonymt dela med dig av dina erfarenheter kring förhållningsregler och informationsplikt.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur behandlande läkare ger förhållningsregler när den som lever med hiv har en välinställd behandling. Genom att svara på frågor om vilka förhållningsregler som du fått, till exempel kring hur och när du ska informera andra om att du lever med hiv, får Folkhälsomyndigheten veta vilka råd som ges av läkare till patienter idag. Även behandlande läkare kommer att få möjlighet att svara på en separat enkät om hur de arbetar. 

ENKÄTEN OCH MER INFORMATION FINNS HÄR.

Läs hela inlägget »
Foto: Privat Foto: Privat

Den 23 juli publicerade Expressen en debattartikel skriven av Axel Lilja, föreläsare som själv lever med hiv. Här finns artikeln.

Läs hela inlägget »

Posithiva Gruppen gratulerar överläkare Sven Grützmeier som idag disputerar vid Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Sven Grützmeiers avhandling CMV-infection in gay men with AIDS - implications for diagnosis and treatment in all co-infected patiens finns att läsa här.

Läs hela inlägget »

POSITHIVA GRUPPEN ÄR INTE LÄNGRE MEDLEM I HIV-SVERIGE
 

Posithiva Gruppen begärde den 5 september 2016 utträde ur Hiv-Sverige. Här finns ett uttalande från Posithiva Gruppens styrelse med anledning av utträdet.

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta styrelsen på 08-720 19 60 eller på styrelsen@posithivagruppen.se  

HJÄLP OSS ATT HÅLLA MEDLEMSREGISTRET UPPDATERAT


Har du flyttat, bytt mailadress eller telefonnummer?

Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar och fortsatt vill ha post från PG. 
Hör av dig till kansliet genom att skicka ett mail till
info@posithivagruppen.se
eller ring 08 - 720 19 60.