Om Posithiva Gruppen

For information in English,Russian, Spanish, Arabic, Brazilian or French, please press the flags below:

                  
 

Vilka är vi?
Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande deell,partipolitiskt och regligöst obunden kamrat och stödförening med syfte att samla hivpositiva män som har sex med män (MSM)) till kontakt, utbildning, stärka kamratliga relationer, ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet. Styrelsen består enbart av hivpositiva medlemmar.

PG är medlem i Hiv-Sverige, Riksförbundet för hivpositiva som är medlem i Handikappsförbundens Samarbetsorgan (HSO).

Till Hiv-Sveriges hemsida
Till HSOs hemsida

Vi finns på Södermalm i Stockholm där vi har vår medlemslokal och vårt kansli. Medlemslokalen sköts av anställd personal om är hivpositiva. De är värdar för lokalen och informatörer utåt i bl. a. skolor och på universitet. Att samtala och vara ett ”lyssnande öra” är en viktig del i deras arbete.
På kansliet sköts kontorsrutiner, utåtriktade kontakter och information om gruppens verksamhet av en anställd kanslist.

Posithiva Gruppens verksamhet finansieras av bidrag från offentliga medel efter beslut av riksdagen.

Bakgrund
Posithiva Gruppen bildades 1985 som den första patientorganisationen för hivpositiva MSM i Sverige. PG är idag den största patientorganisationen i landet då närmare hälften av alla registerade hivpositiva tillhör målgruppen MSM . Syftet var, och är än idag, att på olika sätt stödja hivpositiva män som har sex med mäni olika skeenden av hivinfektionens förlopp samt att göra det möjligt att träffas och umgås.
Genom åren har verksamheten fått en specificerad inriktning som förenklat kan utryckas i tre punkter:

Kamratligt umgänge och stöd
Utbildning
Psykosocial verksamhet

Verksamhet
Vår verksamhet omfattas av allt från social verksamhet till kurser, utbildningar, semenarier och kurser. Det kan t.ex. vara temakvällar, samtalsgrupper och kurser. Vi har också speciella arrangemang vid storhelger såsom jul och påsk, då även våra medlemmars närstående är välkomna.
En uppskattad händelse är vårt sommarläger som arrangeras en vecka varje år. På lägret samlas 50-60 personer för Utbildningar i internatform om hivrelaterad information och föreläsningar om att leva och hantera sitt liv som hivpositiv, detta för att öka självkänsla, livskvalitet, bryta isolering och att kunna gå vidare i livet.

Årligen arrangeras någon form av sommarläger. På lägret träffas hivpositiva MSM från hela Sverige för att träffa nya vänner i samma situation för kontakter, föredrag med mera under ledigare former. Här finns även möjljighet till sol och bad. Vi samarbetar med organisationer, kommuner och landsting i olika frågor och arrangemang kring hiv. Pride och World Aids Day (WAD) runt om i landet är stora arrangemang för oss .

Posithiva Gruppen idag
De olika sociala arrangemang som ordnas regelbundet på PG är en möjlighet att knyta nyta kontakter och bryta isolering samt vara en viktig del i "kommautprocessen" som hiv positiv MSM.

Våra lokaler på söder är en oas för oss hivpositiva. Hit är det meningen att kunnakomma och vara sig själv, utan oro för att bli avslöjad eller tvingas vara någon man inte är bekväm i. Här fins möjlighet att dela sina erfarenheter och problem, träffa nya vänner, äte en bit mat, se på TV, spela spel, samtala eller bara koppla av med en kopp kaffe tillsammans med andra i samma situation.  Här bedrivs också verksamhet som syftar till att underlätta och hantera livet som hivpositiv - vilket kanske är den allra viktigaste frågan idag. Vi får docvk inte glömma att ha roligt tillsammans!

De flesta hivpositiva lever idag ett fysiskt drägligt liv och kommer att göra så i många år, till motsats mot tidigare då hiv var en dödsdom. Idag är det en livsdom.
Idag gäller det att "lära sig leva med hiv" med allt vad det innebär. Därför inriktar vi oss på olika workshops innehållande information, rådgivning samt motivation, kamratstöd som syftar till hivpositivas välmående både sexuellt, fysiskt och framför allt psykiskt vilket resulterar i bättre livskvalitet.


Synliggörande
Fortfarande lever de flesta av oss dolt med hiv.. Inom gruppen har vi stor förståelse för medlemmarnas individuella val. Samtidigt är just synliggörandet av oss en viktig del i gruppens arbete, dels för att minska stigmatisering men också för att motverka fördomar som baserar sig på okunskap och rädsla. PG arbetar med sakfrågor som är specifika för oss som lever med hiv. Arbetet handlar om att minska diskriminering på arbetsplatser, bevaka och bemöta vård och sexualpolitiska frågor.
I det utåtriktade arbetet ingår information om hiv/aids, för att dagens hivpositiva skall integreras i samhället.

Stöd
PG har flera olika former av stöd, bland annat.

Heart 2 Heart
Positive Talking
Ung & Hiv
Positive Plattform


Stödfonden
På grund av psykiska, fysiska eller medicinska skäl måste många av oss vara helt eller delvis sjukskrivna. Sjukbidrag eller sjukersättning är inte heller ovanligt. Detta tillsammans bidrar till att den enskildes ekonomi kraftigt försämras. Genom bidrag ur Posithiva Gruppens Stödfond får hivpositiva homo- eller bisexuella män en möjlighet att underlätta sin vardag.

Stödfonden finansieras av gåvor, donationer och volontärarbete. PG:s egen dragshhowgrupp WAD Girls uppträder och samlar in pengar till stödfonden.

Volontärer
Det finns alltid uppdrag för de som vill hjälpa. Tag kontakt med oss om du känner att du vill hjälpa till, ingen insats är för liten.

Medlemmar
Posithiva Gruppen anser att alla hivpositiva män i Sverige som har sex med män är direktanslutna medlemmar och är därmed välkomna att ta del av vår verksamhet. Vi tar inte ut någon medlemsavgift.