Syskonföreningar
E-post och länkar

HIV-Sverige / Riksförbundet för hivpositiva
E-post: info@hiv-sverige.se
Hemsida: www.hiv-sverige.se

Positiva Gruppen Syd
E-post: info@pgsyd.nu
Hemsida: www.pgsyd.nu

Positiva Gruppen Väst
E-post: kontoret@pgvast.se
Hemsida: www.pgvast.se

Positiva Gruppen Mitt
E-post: positivagruppenmitt@gmail.com
Hemsida: www.positivagruppenmitt.n.nu

Kvinnocirkeln Sverige (KCS)
E-post: info@kcs.nu
Hemsida: www.kcs.nu

Kamratföreningen Oasen
E-post: oasen@kamrat.org
Hemsida: www.kamrat.org

Convictus
E-post: convictus@convictus.org
Hemsida: www.convictus.org