Stödfondens ansökningstider

Stödfonden har fyra ansökningstillfällen under år 2014:

10 mars
10 juni
10 september
10 december

Det innebär att Stödfonden bara behandlar ansökningar som har kommit in vid dessa fyra datum. Ansökan ska ha inkommit till Stödfonden senast respektive ansökningstillfälle under kontorstid för att den ska behandlas. Ansökningar som inkommer senare blir behandlade nästa ansökningstillfälle.

Ansökan skickas till:
Stödfonden
Posithiva Gruppen
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm