Bidrag till Stödfonden

Alla som vill kan skänka ett ekonomiskt bidrag till Stödfonden. Alla bidrag, oavsett storlek, är välkomna.

Att bidra görs enklast genom att sätta in bidraget på Stödfondens bankgiro.

Du kan också välja att annonsera med en klickbar reklambanner här på hemsidan (se annonser till höger) mot ett skäligt bidrag. Kontakta Stödfonden på nedanstående e-post om du vill annonsera.

Köp Red Ribbon-pins för 20 kr/styck från Stödfonden.
Se Red Ribbon-pinsen här och läs mer!

Ytterligare ett sätt att bidra är att köpa den konst som många olika kända konstnärer har skänkt för att den ska säljas till förmån för Stödfonden.
Se objekten här!


Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) har rekommenderat Posithiva Gruppens Stödfond att avsluta sitt 90-konto då de anser att fonden i förhållande till kontrollavgifternas storlek får för låg avkastning kvar att dela ut. Stödfonden har därför beslutat att istället samla in medel och donationer på nedanstående bankgiro.

För att alla ska kunna ta del av och se hur fondens medel används finns vår årsredovisning att läsa under länken i vänstra spalten.

Alla bidrag och donationer går oavkortat till fondens bidragstagare.


Stödfondens bankgiro: 5678-0596


E-post till Stödfonden: fonden@posithivagruppen.se