Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

Läkaresällskapets expertgrupp konstaterar: behandlad hiv överförs inte

RAV, Referensgruppen för AntiViral terapi har uppdaterat sina rekommendationer för antiretroviral behandling av hivinfektion. I riktlinjerna framgår nu att risken för att hiv överförs vid vaginala och anala samlag är obefintlig vid välinställd behandling.

Den 28 november skickade Posithiva Gruppen, tillsammans med Riksförbundet Noaks Ark ett öppet brev till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I brevet uppmanas Folkhälsomyndigheten att, som WHO och UNAIDS redan gjort, ändra sin linje så att den stämmer överens med beprövad vetenskap: en person som lever med behandlad hiv lever med smittfri hiv. Svaret från generaldirektören var att man avsåg samla "den grupp som hjälpte myndigheten att ta fram det nu gällande dokumentet." Han skriver att "vi har kommit överens om att träffas i början av 2019 då man bedömer att de sista studierna är publicerade och all data blir tillgängliga. Utifrån diskussionerna i gruppen kommer myndigheten att ta fram ett underlag till uppdatering av dokumenten. Detta underlag kommer därefter att skickas ut på samråd." 
Posithiva Gruppen kommer fortsatt bevaka och följa upp frågan.

RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.
Rekommendationerna från RAV i sin helhet finns att läsa här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv