Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

PERSON MED SMITTFRI HIV FRIAS I HÖGSTA DOMSTOLEN

Högsta domstolen friar, liksom hovrätt och tingsrätt, den hivpositiva man som stått åtalad efter att ha haft oskyddat sex med en partner. Åtalet gällde framkallande av fara för annan men i och med att mannen har en välfungerande behandling frias han.
   - Vi ser positivt på domen, säger Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen. Det prejudikat som funnits tidigare var från 2004 och byggde på förlegad kunskap. Idag vet vi att en person med välinställd behandling lever med smittfri hiv. Då kan inte viruset överföras til någon annan och det utgör således ingen "fara för annan". 
Posithiva Gruppen anser självklart att personer som lever med smittfri hiv inte ska åtalas, oavsett oskyddat sex eller inte, och nästa steg borde vara att lyfta den så kallade informationsplikten helt. Så långt vi känner till sker idag överföring av virus från personer som inte själva vet om att de har hiv och därmed inte heller kan informera om det. Informationsplikten är kontraproduktiv då samtliga personer har ansvar för att skydda sig själva och sina partners vid sex, konstaterar Thomas Winberg.

Högsta domstolens avgörande finns att läsa här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv