Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

Posithiva Gruppen på European AIDS conference i Milano

PGs ordförande, Thomas Winberg och Kunskapsnätverkets projektledare, Johanne Hoffart. PGs ordförande, Thomas Winberg och Kunskapsnätverkets projektledare, Johanne Hoffart.

Mellan den 25 och 27 oktober arrangerades den 16:e europeiska aidskonferensen i Milano. Posithiva Gruppens ordförande Thomas Winberg deltog, tillsammans med projektledaren och projektgruppen för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. På konferensen togs ett antal olika ämnen upp som             Posithiva Gruppen redan bevakar och arbetar med, bland annat sådant som rör hiv och åldrande, stigma och biverkningar. I följande korta referat har vi valt att lyfta tre av de mest aktuella ämnena: samsjuklighet, PrEP och Chemsex.

Samsjuklighet (co-morbidities)
Samsjuklighet, på engelska ”co-morbidities”, var ett viktigt tema på konferensen. Kort sammanfattat kan man säga att hivinfektion och antiretroviral behandling (ART) kan påverka hälsan på lång sikt, och att hivpositiva kan ha ökad risk för neurologisk funktionsnedsättning, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar och cancer.
   Under vintern kommer PG att undersöka närmare vad som finns av ny forskning kring dessa konkreta samsjukdomar, samt presentera rönen och deras betydelse för oss som lever med hiv.  
 
PrEP
Frågan om PrEP var högst aktuell på konferensen i Milano. Pre-exposure prophylaxis, PrEP, är ett hivläkemedel som tas preventivt, det vill säga man behandlar hivnegativa personer för att undvika att de får hiv. 
   Många pratade om situationen i Europa, och det visade sig att tillgänglighet och implementering av PrEP skiljer sig mycket mellan de olika länderna i Europa. Teymur Noori som representerade svenska ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) visade nedan bild under en presentation. I de mörkgröna länderna har PrEP formellt implementerats. I Sverige är PrEP godkänt som läkemedel och läkare kan skriva ut det, men eftersom det inte har beslutats hur kliniker ska ersättas för kostnaderna för PrEP så är tillgången på PrEP i Sverige fortfarande låg*.
 


Enligt en större studie genomförd på Hornet 2017, finns det många msm som tar PrEP även i länder där det inte har implementerats. Man såg att ungefär hälften av de som tog PrEP hade fått tag på PrEP via ”informella källor” såsom via vänner eller på internet. På senare tid har det dessutom dykt upp generiska versioner av PrEP från Indien, som enligt forskaren David van de Vijver (som bland annat forskar på kostnadseffektiviteten av PrEP) reducerar kostnaderna med 90%.

"Men varför ska vi som redan har hiv bry oss om PrEP?"
PGs ordförande Thomas Winberg menar att frågan om PrEP visst är angelägen för oss som lever med hiv.
   - Vi kan ha mer sex, bättre sex och sex utan rädsla.
Ökad tillgång till PrEP kan ändra inställningen till hivpositiva som potentiella sexpartners och partners. Fler personer skulle kanske vilja ha sex med hivpositiva om de på ett enklare och billigare sätt kan få och/eller ta PrEP i Sverige.
Den nyaste Hornet-undersökningen kring PrEP-användning visar att de som tar PrEP är mer nöjda med sitt sexliv än de som inte tar PrEP. Om man tar PrEP eller hivmedicin behöver ingen i den sexuella relationen oroa sig för den andras hivstatus eller virusmängd.
    - Det kan leda till att stigmat minskar – medvetenheten kring hiv ökar och hiv normaliseras, säger Thomas Winberg.
   De som tar PrEP gör ett aktivt val och kommer i processen att lära sig mer om hiv. Dessutom måste de som vill ha PrEP testa sig, och på det sättet minskar man stigma kring själva hivtestningen och det eventuella resultatet. Ju fler som tar PrEP eller får kunskap om hiv desto mer normaliserat blir det. 

Chemsex
På konferensen i Milano pratades det också om Chemsex, alltså användning av droger i samband med sex (främst GHB, mephedrone och crystal meth). Psykologen och folkhälsovetaren Adam Bourne pratade om Chemsex i England, och pekade på en studie från 2016 ** som visade att 21,9% av alla hivpositiva msm i England hade haft chemsex under de senaste fyra veckorna, och att motsvarande siffra för hivpositiva msm i London var hela 32,7%. Motsvarande siffra för hivnegativa msm i England var 6,6%. Man ser alltså en stor överrepresentation av hivpositiva msm bland de som engagerar sig i chemsex.
   Adam Bourne försökte nyansera den bild som många har av Chemsex, och han fokuserade på att man måste komma ihåg rollen som njutning har när man pratar om chemsex. Det pratas ofta om att msm har chemsex för att komma över internaliserad homofobi och skamkänslor kring hiv, men det som ofta är det centrala är att chemsex för många är det bästa sexet de någonsin haft. Detta faktum får inte undervärderas av vårdpersonal eller de som jobbar med hivprevention, konstaterade Bourne.
 
* Källa: RFSL - https://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/hiv/prep/
** Källa: Hickson et al. 2016: http://sigmaresearch.org.uk/files/GMSS-2014-State-of-Play.pdf
Andra källor: https://www.rcplondon.ac.uk/file/4793/download?token=f22pGK8s, Teymur Nooris presentation kring den nyaste Hornet/ECDC-enkäten under EACS Milano (2017-10-27). För mer info om motsvarande enkät från 2016, se: http://love.hornetapp.com/blog/2016/7/16/evidence-brief-on-european-prep-usage

Senaste inläggen

Bloggarkiv