Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

Årsmötet 2016

PGs omvalda ordförande Thomas W. I bakgrunden syns årsmötespresidiet i full gång. PGs omvalda ordförande Thomas W. I bakgrunden syns årsmötespresidiet i full gång.

Den 25 februari var det dags för Posithiva Gruppens årsmöte 2016. Traditionsenligt bjöds det på smörgåstårta innan mötet öppnades klockan 19.00.
Riksdagsledamot Börje Vestlund satt åter mötesordförande. Med sitt stora kunnande och sin uppskattade slagfärdighet svingade han klubban. 

Styrelsens sammansättning blev nästan densamma som föregående år bortsett från några postbyten samt att Ola S valdes in som ersättare. Thomas W valdes om och sitter kvar på sin post som ordförande liksom Lars M som vice ordförande. Rolf N valdes till kassör och till ledamöter utsågs Ander F och Serguey S. Ulf M blev liksom Ola S ersättare.

Innan årsmötets öppnande bjöds det på två sorters smörgåstårta. Innan årsmötets öppnande bjöds det på två sorters smörgåstårta.

De stadgeändringar som röstades igenom på det extrainsatta årsmötet den 23 september 2015 gick igenom även nu och blev därmed antagna. Första ändringen gäller §2 Verksamhet och syfte där ordet alla lagts till i §2.4 ”Föreningen ska arbeta för att tillgodose medlemmarnas intressen i samhället genom informativa insatser och på annat sätt synliggöra alla hivpositiva i samhället, motverka diskriminering samt sprida kunskap om hur det är att leva med hiv.” Andra ändringen gäller även den §2 där ett tillägg, §2.5 gjorts: ”Föreningen ska i sin verksamhet arbeta med hivprevention.”
Den tredje stadgeändringen rör §9 som styr dagordningen vid ordinarie årsmöte. I samband med extern revision och genomgång av PGs verksamhet och stadgar under våren 2015 framkom det att PG måste ändra i sina stadgar och lyfta ut de delar som gäller Stödfonden. Stödfonden måste ha egna stadgar och eget årsmöte. Därför stryks de punkter som behandlar Stödfonden i §9.

Några av årsmöteshandlingarna och röstkorten, som gick i PGs klarröda färg. Några av årsmöteshandlingarna och röstkorten, som gick i PGs klarröda färg.

Styrelsen vill passa på att tacka medlemmarna för förtroendet och för ett bra årsmöte. Nu fortsätter arbetet med att göra 2016 till ett lyckat år för PG.  

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln