Meny / Index  

 
 

Hem
» Till första sidan
» Om hemsidan
 


Posithiva Gruppen
» Om Posithiva Gruppen
» Stadgar
» Styrelsen

» Föreläsningar
 


Medlemsskap
» Bli medlem
 

»
Medlemsinformation

» Onsdagsmeny
» Kalendarium
» Senaste medlemsbladet
» Medlemsenkät 2013
» Gummiklubben
 


Stödverksamhet
» Heart-2-Heart
» Posithiv Talking
» Ung & Hiv
 


Stödfonden
» Om Stödfonden
» Ansökningsregler
» Ansökningstider
» Ansökningsformulär
» Bidrag till Stödfonden
» Konst till förmån för Stödfonden
» Fondens årsredovisning 2012
 


Arkiv
» Bildgalleri
» Recension av "Torka aldrig..."
» Kampanjer
» Sexuell hälsa
» Kombinationsbehandlingens ABC
» Att leva med Hiv
» Information från Venhälsan
» Canada ändrar Hivregler
» Reserestrektioner för hivpositiva
» Regnbågens seniorboende
» Hepatit C
» Rapport från AIDS Impact-konferens
 
» Spärra uppgifter i sin journal
 
»WAD girls 10års jubeleum


 


Artiklar om hiv och STI
» Ännu viktigare med säkrare sex!
» Råd från doktorn om vaccinationer
 


Länkar
» Syskonföreningar
» Övriga föreningar / aktörer
» Hiv-mottagningar
 

 

Öppettider
Medlemslokalen är öppen:

Onsdagar kl 18-24
Matkväll, endast PG:s medlemmar.

Fredagar kl 19-24
Alla hivpositiva samt PG:s närstående* är välkomna.

Lördagar kl 19-24
PG:s medlemmar med närstående
* är välkomna.

Medlemslokalen har öppet som vanligt på Långfredagen samt påskafton.

*Närstående = Närstående till PG:s medlemmar.

Kansliet är bemannat:
Helgfri dag kl 10-14
Kontoret stänger kl. 13.00 på skärtorsdagen och öppnar igen 10.00 den 22 april.


Besöksadress:
Tjurbergsgatan 29 (T)-Skanstull
uppgång Allhelgonagatan

» Karta

Postadress:
Tjurbergsgatan 29
118 56  Stockholm

Telefon: 08-720 19 60

PlusGiro: 15 95 14-9

Skicka e- till...
» Posithiva Gruppen
» Ordföranden
»Verksamhetsansvarig
Anders Björnum
 
» Stödfonden